Dränering

Dränering

Dränering är nödvändig för att vatten och fukt inte ska tränga upp ur marken och förstöra vägen eller huset. Dränering innebär att man motverkar att grundvatten och ytvatten förstör. Detta gör man genom att gräva diken och använda material för att leda bort vattnet och på så vis undvika översvämningar. Har du en källare är dränering extra viktigt efter det annars kan bildas alltifrån mögel och fuktskador till rikliga översvämningar. Ibland kan grunden vittra sönder om den ständigt är fuktig och därför är en inspektion det första steget.

KONTAKTA OSS!

Vi inspekterar och mäter

Den allra första åtgärden vi gör är att inspektera husgrunderna och mäta med en så kallad värmekamera för att se hur det står till med fukten. Om projektet innefattar en nybyggnation åker vi ut och kontrollerar marken för att se hur vi ska gå tillväga med dräneringen och de andra momenten som kommer efter. Vår certifierade personal är både kunnig och noggrann med att ta all dokumentation som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet. Vi dränerar till en fast kostnad som du får när vi besvarar din offert. Inga dolda kostnader tillkommer under tiden.

Dräneringstekniker med rätt material

En dränering innefattas av flera delmoment för att bli så lyckad som möjligt. Här ingår också material som ska skydda och isolera samt planering av hur ledningar läggs och så vidare. Det skyddande materialet ska agera uttorkande och leda bort fukt och väta för att hålla husgrund och mark så torra som möjligt. Vi har stor erfarenhet av de olika materialen och dräneringsteknikerna för att sänka fukthalten både i och kring ditt hus. Vi ger dig de garantier som krävs och arbetar alltid med godkända maskiner.