Grusning

Grusning

Ett alternativ till stenläggning och asfaltering är grusning. En grusgång kan vara väldigt snygg och enkel, speciellt i en trädgård eller i mindre parker och på innergårdar. Även skogsvägar kan vara i stort behov av grusning. Det är också ofta en mycket lönsam investering som håller i många år. Grusning innebär att man sprider ut krossad sten av olika slag. Storleken på krosset avgörs beroende på väg och vad den ska användas till. Det finns olika sorters grus där vissa har bättre sammanhållning än andra. Vi är experter på grusning och hjälper dig i val av material.

Naturgrus och bergkross är det vanligaste gruset, där bergkross anses vara mer bindande. Gäller det således en större väg kan detta material vara ett bättre alternativ. Naturgrus är rundare och har tendens att sprida ut sig mer. Därför kan det valet vara bättre i trädgårdar där gångarna inte belastas av trafik.

KONTAKTA OSS!

Dikning och dränering

Vid grusning är det mycket viktigt att utföra dränering och dikning så att avrinningen fungerar som den ska. Annars är det lätt hänt att gruset flyttar på sig. Oavsett om din redan befintliga grusväg behöver lite tillsyn och underhåll, eller om du ska grusa en helt ny väg eller gång, kan vi hjälpa till. Vi justerar ojämnheter, lägger nytt grus och utför även förarbetet som dränering.

Din totala vägentreprenör

Gäller din förfrågan vägunderhåll eller ny grusning? Alla vägar är olika med olika krav på belastning. Rätt kunskap och erfarenhet av marken är A och O för att få till stånd en så lyckad grusning som möjligt. Vi tar hänsyn till längd och bredd på vägen, användningsområde samt den kringliggande marken.

Är du osäker på om du ska lägga sten, asfaltera eller lägga grus? Vi rådger dig och tar oss an hela markarbetet från start till mål.